Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên. Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều kiện tiến hành đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 1. Doanh nghiệp đã thực hiện góp vốn theo cam kết khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 2. Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo qui định và nộp đầy đủ cho cơ quan quản lý đầu tư Báo cáo tài chính có kiểm toán hàng năm;
 3. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài thì phải có đăng ký tạm trú tại Việt Nam hoặc có thẻ tạm trú, giấy phép lao động (nếu là giám đốc thuê của nhà đầu tư);
 4. Khi doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến vốn, ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp chưa có lãi (theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất nộp kèm hồ sơ), doanh nghiệp phải chứng minh năng lực tài chính về vốn liên quan tương ứng với nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 5. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến trụ sở và địa điểm thực hiện dự án: doanh nghiệp phải chứng minh trụ sở và địa điểm thực hiện dự án điều chỉnh thông qua hợp đồng thuê nhà, thuê văn phòng và Giấy tờ nhà đất chứng minh quyền cho thuê hợp pháp của chủ sở hữu cho thuê;
 6. Khi doanh nghiệp điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: phải chứng minh năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư đi kèm với giải trình đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;
 7. Khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp phải nộp kèm giấy phép lao động đối với trường hợp doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài và có kê khai trong các báo cáo của doanh nghiệp.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ nội dung doanh nghiệp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mà doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo dạng: điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục đăng ký hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục đăng ký điều chỉnh

 • Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.
 • Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:
 • Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
 • Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục thẩm tra điều chỉnh

 • Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 • Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
 • Thời hạn thực hiện: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục thẩm tra điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư

 1. Phát thanh, truyền hình.
 2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.
 3. Khai thác, chế biến khoáng sản.
 4. Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet.
 5. Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.
  6. Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.
 6. Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.
 7. Đánh bắt hải sản.
 8. Sản xuất thuốc lá.
 9. Kinh doanh bất động sản.
 10. Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
 11. Giáo dục, đào tạo.
 12. Bệnh viện, phòng khám.
 13. Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại các mục nêu trên phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật Việt An

 • Luật Việt An sẽ tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh thwo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam.
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Tư vấn đầu tư

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Tư vấn về các hình thức doanh nghiệp trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu dự...
  Tư vấn đầu tư

  Điều kiện thành lập công ty đầu tư nước ngoài

  Theo quy định tại Luật Đầu tư và biểu cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư...
  Tư vấn dự án đầu tư

  Tư vấn lập dự án đầu tư

  Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của...