Thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp việc phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là đăng ký doanh nghiệp là điều cần thiết phù hợp với nhu cầu hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Với mong muốn giúp doanh nghiệp đảm bảo các thủ tục pháp lý theo qui định của pháp luật hiện hành, hạn chế các rủi ro trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh. Luật Việt An tư vấn cụ thể các nội dung liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:

Luat Su Viet An

Tư vấn thay đổi tên của doanh nghiệp:

Khi thay đổi tên doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp phải thể hiện được loại hình doanh nghiệp như Công ty TNHH hoặc Cổ phần;
 • Tên doanh nghiệp không được trùng với tên doanh nghiệp khác đã được đăng ký trong phạm vi lãnh thổ quốc gia;
 • Luật Việt An giúp doanh nghiệp tra cứu trùng tên doanh nghiệp, tư vấn định hướng thêm tiền tố hậu tố để đăng ký được tên doanh nghiệp mong muốn;

Tư vấn thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp trên đăng ký kinh doanh:

 • Trụ sở  của doanh nghiệp phải là tòa nhà văn phòng hoặc nhà dưới mặt đất và nếu đăng ký theo phương thức ghi số tầng, số phòng phải xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa chỉ trụ sở ghi nhận trên đăng ký kinh doanh – đăng ký doanh nghiệp. Mọi tòa nhà chung cư và tập thể không được chấp thuận để đăng ký trụ sở doanh nghiệp;
 • Trụ sở doanh nghiệp phải có biển hiệu của công ty;
 • Trụ sở của doanh nghiệp phải ghi rõ số nhà, ngách, đường phố, xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố;
 • Khi thay đổi trụ sở khác quận huyện doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế trước khi tiến hành thực hiện thay đổi tại cơ quan nhà nước quản lý đăng ký kinh doanh;
 • Trong cùng tỉnh thành phố doanh nghiệp có quyền thành lập địa điểm kinh doanh để hoạch toán kinh doanh chung về công ty mẹ.

Tư vấn thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau khi đăng ký kinh doanh như phải xin giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện hoạt động;
 • Tư vấn mã hóa lại ngành nghề theo qui định mã ngành kinh tế quốc dân cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện như ký quỹ ngân hàng, chứng chỉ hành nghề;
 • Định hướng ngành nghề liên quan cho doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp:

 • Kể từ ngày 01/03/2014 khi doanh nghiệp tăng vốn phải góp vốn qua tài khoản mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế khi mở tài khoản;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thời hạn phải góp đủ vốn theo yêu cầu của pháp luật doanh nghiệp;
 • Khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ doanh nghiệp phải làm tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài nếu phát sinh mức thuế môn bài so với mức thuế môn bài đã nộp;
 • Tư vấn thời điểm và phương thức góp vốn tăng của doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức và thủ tục thực hiện giảm vốn điều lệ theo nhu cầu của doanh nghiệp;

Tư vấn thay đổi chuyển nhượng vốn:

 • Tương tự như trường hợp tăng vốn, kể từ ngày 01/03/2014 vốn của doanh nghiệp khi chuyển nhượng phải thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản qua ngân hàng;
 • Luật Việt An tư vấn cách thức, phương thức và thời hạn thực hiện chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật ghi nhận trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện và các lưu ý khi làm người đại diện theo pháp luật;

Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn toàn diện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phải thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến nghĩa vụ trước cơ quan quản lý chuyên môn và cơ quan thuế liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Cung cấp cho doanh nghiệp các qui định pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.
♦ Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh:
 • Tư vấn qui định của pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Trao lại cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đã thực hiện thay đổi;
 • Tư vấn tổng thể các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như: nộp bổ sung thuế môn bài, kê khai thuế, phát hành hóa đơn, tư vấn pháp luật lao đông trong doanh nghiệp, xin các giấy phép hoạt động sau đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,…;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp: pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thuế, pháp luật tài chính, pháp luật thương mại, pháp luật lao động, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành trong hoạt động của doanh nghiệp,….
 • Tư vấn miễn phí các qui định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp sau khi đã sử dụng dịch vụ của Luật Việt An.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Đối với mỗi nội dung thay đổi trên đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cụ thể hồ sơ doanh nghiệp sẽ có những mục hồ sơ khác nhau. Về cơ bản hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp gồm các hạng mục sau:

 • Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn), Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn), Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Đối với hồ sơ thay đổi cổ đông, thành viên công ty phải kèm theo danh sách cổ đông hoặc danh sách thành viên mới của doanh nghiệp;
 • Đối với hồ sơ chuyển nhương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh (cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới) cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

 • Doanh nghiệp tự chuẩn bị hoặc thông qua Việt An soạn thảo các hồ sơ  theo quy định tương ứng với mỗi hạng mục nội dung thay đổi.
 • Doanh nghiệp tự nộp hoặc có giấy giới thiệu cho nhân viện Việt An nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhận giấy biên nhận trả kết quả.
 • Sau 05 – 06 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ lễ và thời gian xử lý những sự kiện bất khả kháng), doanh nghiệp hoặc đại diện của doanh nghiệp mang giấy hẹn, giấy giới thiệu, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ để lấy kết quả hoặc thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 • Trường hợp Hồ sơ có thông báo sửa đổi bổ sung, doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo thông báo và nộp lại Sở kế hoạch và đầu tư. Thời gian làm việc tính lại kể từ ngày nộp lại hồ sơ.
 • Trường hợp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh: đăng bố bố cáo thay đổi; kê khai bổ sung thuế (nếu có); sửa đổi điều lệ; thông báo thay đổi gửi đối tác;…

♦ Văn bản pháp luật liên quan:

Văn bản quy định cơ sở pháp lý chung về đăng ký kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2005 là văn bản quy định cao nhất về đăng ký kinh doanh cũng như thay đổi đăng ký kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2005 quy định chung nhất về các loại hình doanh nghiệp, quy định cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời cũng quy định các trường hợp phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh).

Chi tiết tham khảo: Luật Doanh nghiệp năm 2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Văn bản hướng dẫn chi tiết về đăng ký kinh doanh

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 hướng dẫn về đăng ký daonh nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013: Các Nghị định này hướng dẫn chi tiết về các điều kiện khi thay đổi đăng ký kinh doanh; hướng dẫn về thành phần hồ sơ và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp: Thông tư này hướng dẫn chi tiết hơn một số trường hợp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đồng thời cung cấp các biểu mẫu trong hồ sơ về thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh. Thông tư quy định về mức phí và lệ phí khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Chi tiết tham khảo:

 1. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010;
 2. Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012;
 3. Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013

Văn bản hướng dẫn cụ thể về đăng ký kinh doanh

Đối với trường hợp thay đổi về ngành nghề, Doanh nghiệp có thể tham khảo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.
Đối với trường hợp thay đổi về vốn, cổ phần, Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về thanh toán bằng tiền mặt; Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 hướng dẫn về chào bán cổ phần riêng lẻ; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Chi tiết tham khảo:

 1. Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007;
 2. Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013;
 3. Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003;
 4. Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002