Thay đổi đăng ký kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn phát sinh các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện thủ tục, giải quyết các nhu cầu cần thiết trong hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các thủ tục pháp lý, hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Luật Việt An cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với cụ thể các nội dung tư vấn liên quan như sau:

Thay đổi đăng ký kinh doanh do đổi tên của doanh nghiệp

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp  cần lưu ý các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp phải thể hiện được loại hình doanh nghiệp như Công ty TNHH hoặc Cổ phần;
 • Tên doanh nghiệp không được trùng với tên doanh nghiệp khác đã được đăng ký trong phạm vi lãnh thổ quốc gia;
 • Luật Việt An giúp doanh nghiệp tra cứu trùng tên doanh nghiệp, tư vấn định hướng thêm tiền tố hậu tố để đăng ký được tên doanh nghiệp mong muốn, phù hợp với qui định của pháp luật khi thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Doanh nghiệp lưu ý khi thay đổi tên của doanh nghiệp, sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp;
 • Ngoài ra, khi thay đổi đăng ký kinh doanh do đổi tên của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành thông báo tới bạn hàng, đối tác để họ cập nhật các thông tin của doanh nghiệp; thông báo tên thay đổi tới ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế và thực hiện các thủ tục hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tawng doanh nghiệp đã phát hành;…

Thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

 • Trụ sở của doanh nghiệp phải là tòa nhà văn phòng hoặc nhà dưới mặt đất và nếu đăng ký theo phương thức ghi số tầng, số phòng phải xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa chỉ trụ sở ghi nhận trên đăng ký kinh doanh – đăng ký doanh nghiệp. Mọi tòa nhà chung cư và tập thể không được chấp thuận để đăng ký trụ sở doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Trụ sở doanh nghiệp phải có biển hiệu của công ty;
 • Trụ sở của doanh nghiệp phải ghi rõ số nhà, ngách, đường phố, xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố;
 • Khi thay đổi trụ sở khác quận huyện doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế trước khi tiến hành thực hiện thay đổi tại cơ quan nhà nước quản lý đăng ký kinh doanh;
 • Khi thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp;
 • Ngoài ra, khi thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành thông báo tới bạn hàng, đối tác để họ cập nhật các thông tin của doanh nghiệp; thông báo trụ sở thay đổi tới ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế và thực hiện các thủ tục hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tawng doanh nghiệp đã phát hành;…

Thay đổi đăng ký kinh doanh do thành lập địa điểm kinh doanh

 • Trong cùng tỉnh thành phố doanh nghiệp có quyền thành lập địa điểm kinh doanh để hoạch toán kinh doanh chung về công ty mẹ.
 • Doanh nghiệp phải đóng thuế môn bài cho mỗi địa điểm kinh doanh trong cùng tỉnh là 1.000.000 đồng/năm.

Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau khi đăng ký kinh doanh như phải xin giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện hoạt động;
 • Tư vấn mã hóa lại ngành nghề theo qui định mã ngành kinh tế quốc dân cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện như ký quỹ ngân hàng, chứng chỉ hành nghề;
 • Định hướng ngành nghề liên quan cho doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến vốn điều lệ doanh nghiệp

 • Kể từ ngày 01/03/2014 khi doanh nghiệp tăng vốn phải góp vốn qua tài khoản mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế khi mở tài khoản;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thời hạn phải góp đủ vốn theo yêu cầu của pháp luật doanh nghiệp;
 • Khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ doanh nghiệp phải làm tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài nếu phát sinh mức thuế môn bài so với mức thuế môn bài đã nộp;
 • Tư vấn thời điểm và phương thức góp vốn tăng của doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức và thủ tục thực hiện giảm vốn điều lệ theo nhu cầu của doanh nghiệp;

Thay đổi đăng ký kinh doanh do thành viên, cổ đông công ty chuyển nhượng vốn

 • Tương tự như trường hợp tăng vốn, kể từ ngày 01/03/2014 vốn của doanh nghiệp khi chuyển nhượng phải thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản qua ngân hàng;
 • Luật Việt An tư vấn cách thức, phương thức và thời hạn thực hiện chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;

Thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật ghi nhận trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện và các lưu ý khi làm người đại diện theo pháp luật;

Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn toàn diện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phải thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến nghĩa vụ trước cơ quan quản lý chuyên môn và cơ quan thuế liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Cung cấp cho doanh nghiệp các qui định pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh
♦ Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh:
 • Tư vấn qui định của pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý phát sinh khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thủ tục với, đối tác, ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế, cơ quan quản lý chuyên ngành hoạt động của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Trao lại cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đã thực hiện thay đổi;
 • Tư vấn tổng thể các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như: nộp bổ sung thuế môn bài, kê khai thuế, phát hành hóa đơn, tư vấn pháp luật lao đông trong doanh nghiệp, xin các giấy phép hoạt động sau đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,…;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp: pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thuế, pháp luật tài chính, pháp luật thương mại, pháp luật lao động, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành trong hoạt động của doanh nghiệp,….
 • Tư vấn miễn phí các qui định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp sau khi đã sử dụng dịch vụ của Luật Việt An;
 • Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sau khi đã sử dụng dịch vụ của Luật Việt An;
♦ Văn bản pháp luật liên quan:

Văn bản quy định cơ sở pháp lý chung về đăng ký kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2005 là văn bản quy định cao nhất về đăng ký kinh doanh cũng như thay đổi đăng ký kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2005 quy định chung nhất về các loại hình doanh nghiệp, quy định cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời cũng quy định các trường hợp phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh).

Chi tiết tham khảo: Luật Doanh nghiệp năm 2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Văn bản hướng dẫn chi tiết về đăng ký kinh doanh

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 hướng dẫn về đăng ký daonh nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013: Các Nghị định này hướng dẫn chi tiết về các điều kiện khi thay đổi đăng ký kinh doanh; hướng dẫn về thành phần hồ sơ và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp: Thông tư này hướng dẫn chi tiết hơn một số trường hợp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đồng thời cung cấp các biểu mẫu trong hồ sơ về thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh. Thông tư quy định về mức phí và lệ phí khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Chi tiết tham khảo:

 1. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010;
 2. Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012;
 3. Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013

Văn bản hướng dẫn cụ thể về đăng ký kinh doanh

Đối với trường hợp thay đổi về ngành nghề, Doanh nghiệp có thể tham khảo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.
Đối với trường hợp thay đổi về vốn, cổ phần, Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về thanh toán bằng tiền mặt; Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 hướng dẫn về chào bán cổ phần riêng lẻ; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Chi tiết tham khảo:

 1. Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007;
 2. Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013;
 3. Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003;
 4. Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002