Văn bản pháp luật

Luật nhà ở số 65/2014/QH13

Luật nhà ở số 65/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014         LUẬT NHÀ Ở Tải văn bản về: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;...» Chi tiết

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 47/2014/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tải văn bản: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...» Chi tiết

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014  LUẬTDOANH NGHIỆP Tải văn bản: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh...» Chi tiết

thumbnail

Luật đầu tư 67-2014-QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014  LUẬTĐẦU TƯ Tải văn bản: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu...» Chi tiết

Quyết định thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Quyết định thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2371/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIÊU HỦY THUỐC LÁ NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ...» Chi tiết

Trang 1 của 612345...Trang cuối »