Văn bản pháp luật

Thumb

Thông tư Số: 03/2002/TT-NHNN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 03/2002/TT-NHNN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH Thực hiện Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 27/200//NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ “Về việc kinh doanh lữ hành, hư

Thumb

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

Báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm: 06 tháng định kỳ trước ngày 05 dương lịch tháng 7 hàng năm trước ngày 05 tháng 01 năm kế tiếp người sử dụng lao động phải nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại đơn vị mình tới Sở Lao động [

Thumb

Nghị định Số: 102/2013/NĐ-CP

QUY ĐỊNH TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ […]

Thumb

Thông tư Số: 03/2014/TT-BLĐTBXH

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20

Thumb

Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 222/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Trang 1 của 41234
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An
Liên hệ
Văn phòng tại Hà Nội

Mobile : 09 33 11 33 66

Email : info@luatvietan.vn

Tư vấn luật Online

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile : 0977 86 08 08

Email : saigon@luatvietan.vn

Tư vấn luật Online