Văn bản pháp luật

Thumb

Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 222/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Những thay đổi của luật doanh nghiệp

Những thay đổi của luật doanh nghiệp

Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình về luật doanh nghiệp công ty Luật TNHH Việt An xin cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin mới nhất về luật doanh nghiệp hiện nay. Những nội dung cơ bản Luật Doanh nghiệp : - Để thành lập doanh nghiệp c

Điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Theo thông tư của bộ tài chính số 19/2003 TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng,giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghi

Ban hành hệ thống ngành kinh tế

Ban hành hệ thống ngành kinh tế

Theo quyết định số 10/2007 của thủ tướng chính phủ Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp: - Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U; - Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã […]

Thumb

Nghị định số 103/2006 Luật Sở hữu trí tuệ

  THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp   Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 [&hell

Trang 1 của 41234
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An
Liên hệ
Văn phòng tại Hà Nội

Mobile : 09 33 11 33 66

Email : info@luatvietan.vn

Tư vấn luật Online

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile : 0977 86 08 08

Email : saigon@luatvietan.vn

Tư vấn luật Online